604 45 35 59
68 32 68 127

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną, pod powyższymi numerami.

NUMER KONTA BANKOWEGO

25 2490 0005 0000 4500 6184 4800
(Aliorbank O/Zielona Góra)